Phú Cường & Thanh Trúc 
 
 
 
  Welcome
  Our Story
  Event Details
  Wedding Party
  Pictures
  Travel Planning
  Local Activities
  Our Families
  Poetry
  Registry
  FYI
  Links
  Guestbook
  Contact Us

Đừng hoài nghi, về thời gian sẽ quên.
Vẫn nhớ mãi, một tình yêu trong đời,
Tình anh còn đây, mặc thời gian đổi rời.
Và anh, chỉ còn riêng mình em!

Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá, cũng không làm anh chờn bước.
Đừng hoài nghi tình anh em nhé!

Ngày hôm qua đó, tình đã trao em,
Cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy.
Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em.

Màu biển xanh, màu tình em với anh.
Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển.
Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp, tình em.
Và đời anh luôn cứ mang tình em.

Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá, cũng không làm anh chờn bước.
Đừng hoài nghi tình anh em nhé!

Ngày hôm qua đó, tình đã trao em,
Cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy.
Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình em: Một tình yêu, một trái tim cho em.